اساتید ارتقاء یافته دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد اسامی اعضای هیأت علمی ارتقاء یافته به مرتبه علمی بالاتر، در شهریور و دیماه ۱۳۹۹ را اعلام کرد.

مشاهده لیست اساتید ارتقاء یافته دانشگاه فردوسی مشهد

991029021

991029022

991029023

991029024

991029025 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه