ارتقای رتبه نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1402

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش گروه علم سنجی و اطلاع رسانی علمی مرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزی دانشگاه، پیرو ارزیابی نشریات علمی دانشگاه ها توسط وزارت عتف، تعداد 21 نشریه از نشریات دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب رتبه «الف» شدند. از این میان تعداد 5 نشریه با عناوین: جغرافیا و توسعه ناحیه ای، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، مهندسی عمران فردوسی و مهندسی متالوژی و مواد، برای اولین بار در طول انتشار در ارزیابی سال 1401  حائز دریافت رتبه «الف» شدند. این تعداد در ارزیابی سال 1400، 16 عنوان بوده است.

سایر نشریاتی که در ارزیابی سال 1401 دارای رتبه«الف» هستند عبارتند از:

Iranian Journal of Animal Biosystematics،

Journal of Cell and Molecular Research،

Journal of Research and Rural Planning،

اقتصاد و توسعه کشاوزی، آب و توسعه پایدار، آب و خاک، بوم شناسی کشاورزی، پژوهش های حفاظت گیاهان ایران، پژوهش های زراعی ایران، پژوهش های علوم دامی ایران، جغرافیا و مخاطرات محیطی، زبان و ادبیات عربی، علوم باغبانی، ماشین های کشاورزی، مطالعات زبان و ترجمه، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران

پیش تر نیز نشریه «ماشین های کشاورزی» دانشکده کشاورزی موفق به کسب نمایه بین المللی Scopus و نشریه «مطالعات زبان و ترجمه» موفق به نمایه در Doaj شدند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه