ارتقاء ۲۰ رتبه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد در جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ۲۰۲۳

ارسال شده در تاریخ :

 رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه‌بندی جدید دانشگاه‌های جهان اسلام(ISC) 2023، نسبت به سال 2022، 20 رتبه ارتقاء یافت.

دانشگاه فردوسی مشهد در این رتبه‌بندی، در رتبه ششم دانشگاه‌های برتر غیر پزشکی و همچنین در رتبه چهارم دانشگاه‌های ایران در حوزه فناوری و نوآوری قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p1

p2

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه