اخذ موافقت پذیرش دانشجو در رشته علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

براساس نامه شماره 99/933/1130 مورخ 26 آبان 1399 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پذیرش دانشجو در رشته «علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان» در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه