اختتامیه نخستین کمپ مستندنگاری میراث معماری مدرن ایران در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

نخستین کمپ مستندنگاری میراث معماری مدرن ایران در تاریخ 5 الی 8 آبان 1399 با همکاری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و دوکوموی ایران  (نهاد بین‌المللی مستندنگاری و حفاظت از آثار معماری مدرن و معاصر) و باحمایت سیپا (کمیته بین المللی مستندسازی میراث فرهنگی) و مدیریت موزه هاو مرکز اسناد صنعت نفت برگزار گردید. این کمپ 4 روزه در محل های انبار شماره 1 شرکت نفت در مشهد و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور استایدی از حوزه دیجیتال سازی و برداشت فتوگرامتریک، معماری و مرمت و مواد و هفت دانشجوی مقطع کارشناسی آن دانشکده از ملیت های ایرانی، افغان و عراقی صورت پذیرفت.

در مراسم اختتامیه این کمپ که با تلاش عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد (دبیرعلمی کمپ) آقای دکتر پارسا پهلوان و آقای دکتر طاهری ریاست دانشکده معماری و شهرسازی صورت پذیرفت، پیام تصویری و ارائه پروفسور Fulvio Rinaudo نایب رییس سیپا خطاب به کمپ مستندنگاری دانشگاه فردوسی مشهد پخش شد شد. (لینک پیام تصویری و ارائه پروفسور ریناودو خطاب به دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد حاضر در نخستین کمپ مستندنگاری میراث مدرن معماری در ایران 

     https://virtualclassroom02.polito.it/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=9c055e9479be8f4d3fba5e4f713548a3a800d08b-1603904472350

ایشان ضمن ابراز رضایت از پروژه کمپ مشهد به عنوان اولین نمونه کمپ دیجیتال سازی میراث مدرن، دانشجویان حاضر در این کمپ را دعوت به عضویت در کمیته بین المللی مستندنگاری میراث فرهنگی نموده و با توجه به پتانسیل های معرفی شده، نسبت به برگزاری کمپ جهانی دیجیتال سازی میراث معماری سال 2023 در ایران ابراز امیدواری کردند. آقای مهندس هادی نادری (دبیر دوکوکوموموی ایران) و آقای دکتر عباس مالیان (به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سیپا و عضو اجرایی سیپا در دوره 2019-2024) در ارتباط تصویری مستقیم ضمن تبریک به دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، نسبت به گسترش همکاری ها و تفاهم نامه در زمینه دیجیتال سازی میراث معماری ابراز امیدواری نمودند. در پایان گواهی نامه های شرکت در کمپ مستندنگاری با امضاهای پروفسور Stratos Stylianidis ریاست سیپا، دبیر دوکوموموی ایران، دبیر علمی کمپ و ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد به دانشجویان اهدا شد. گزارش چند زبانه این کمپ به زودی بر روی سایت سیپا و دوکومومی جهانی قرار خواهد گرفت و  در بخش ویژه ای از کتاب معرفی میراث صنعتی ایران توسط دوکومومو به چاپ خواهد رسید.

 

 

THE FIRST INTERNATIONAL CAMP FOR DOCUMENTATION OF MODERN ARCHITECTURAL HERITAGE IN IRAN

Faculty of architecture and art of Ferdowsi University of Mashhad organized an international camp for documentation of a modern architectural heritage in Iran, with collaboration of DOCOMOMO Iran (international committee for documentation and conservation of buildings, sites and neighborhoods of the modern movement), petroleum museums and documents center of Iran, and CIPA (international scientific committee for documentation of cultural heritage) inaugurated on 26th October 2020 and continued for four consecutive days.  The camp aimed at technologically conducting measurement sciences into the heritage documentation and recording discipline. The participant students in this 30 hrs workshop learned and practiced computerizing photogrammetric survey of a modern architectural heritage, historical instruments and documents and have practiced facade mapping by drone photogrammetry. 

The camp scientific secretory and assistant professor of faculty of architecture and urbanism of FUM (Dr. Parsa Pahlavan), the digitalization instructor (eng. Ali Eghra), with help of two assistants and a guest instructor, formed a team that included GIS expert, architect and material scientist, conservation expert, and BIM expert. The supervision guided the students from Iran, Afghanistan and Iraq to practice production of scientifically reliable documents on their own. 

The petroleum reservoir of Mashhad (built in 1920) was digitally documented by modern tools and techniques and aside, some documents and objects related to the history of petroleum transfer were scanned for the first time. The general secretary of CIPA (prof. Fulvio Rinaudo), director of DOCMOMO Iran and I.R. IRAN representative in CIPA sent video messages to the final ceremony of this event.

The link for messages of prof. Fulvio Rinaudo to the students of Ferdowsi University of Mashhad, attending in the first international camp for documentation of modern architectural heritage in Iran:

https://virtualclassroom02.polito.it/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=9c055e9479be8f4d3fba5e4f713548a3a800d08b-1603904472350

 

عقد أول مخیم لتوثیق التراث المعماری الحدیث فی إیران من قبل جامعة فردوسی فی مشهد بالتعاون مع المنظمات الدولیة

أول مخیم معماری وثائقی للعمارة الإیرانیة الحدیثة فی الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2020 بالتعاون مع کلیة الهندسة المعماریة والتخطیط الحضری فی جامعة فردوسی فی مشهد ودوکوموی إیران (المعهد الدولی لتوثیق العمارة الحدیثة والمعاصرة والحفاظ علیها) وبدعم من CIPA (اللجنة الدولیة لتوثیق التراث الثقافی) وعقدت إدارة المتاحف ومراکز التوثیق لاستخراج النفط  هذا المخیم لمدة 4 أیام فی المستودع رقم 1 التابع لشرکة النفط فی مشهد المقدسه وکلیة الهندسة المعماریة والتخطیط العمرانی فی جامعة فردوسی فی مشهد بحضور الاساتذه و الدکاتره فی مجال الرقمیات و التصویر والعمارة والترمیم و ذلک بالعمل مع سبعة طلاب جامعیین من تلک الکلیة من الجنسیات الإیرانیة. والأفغانیه والعراقیه.

یتمثل أحد أهداف هذا المخیم التدریبی فی نقل المعرفة باستخدام التکنولوجیا فی توثیق التراث الثقافی إلى أسالیب جدیدة وزیادة فرص العمل فی هذا المجال (کجامعة ریادیة و رصینه کجامعه فردوسی ) والجهود المبذولة لتسجیل تراث العمارة الحدیثة والتاریخیة والتعرف علیها و ذلک من خلال  توثیق و تحلیل مبنى عمره مائة عام وبعض الخرائط المرسومة قدیما التی کانت فی عام 1344 ، و ایضا تحلیل بعض الأدوات المتعلقة بتاریخ صناعة النفط الإیرانیة ، و عمل ثلاثی الأبعاد للمشروع  وإنتاج مخطط تقویمی لجمیع الوثائق المعماریة للمستودع الذی تبلغ مساحته أربعة هکتار ونصف الهکتار و تعتبر شرکة مشهد للنفط خطوة مهمة فی تثمین التراث الصناعی والحدیث لإیران واستکمال ملف تسجیل هذا الأثر المهم فی تاریخ الصناعة الإیرانیة ، والذی انتهى فی هذا المخیم الذی استمر أربعة أیام.

وفی الحفل الختامی للمخیم الذی نظمه عضو هیئة التدریس بکلیة الهندسة المعماریة والتخطیط العمرانی بجامعة فردوسی مشهد (السکرتیر العلمی للمخیم) الدکتور بارسا بهلوان ، و ایضا الدکتور طاهری عمید کلیة العمارة والتخطیط العمرانی و تم تقدیم المخیم الوثائقی لجامعة الفردوسی فی مشهد. (رابط رسالة الفیدیو والعرض التقدیمی للبروفیسور ریناودو موجه لطلاب جامعة فردوسی فی مشهد الحاضرین فی أول معسکر وثائقی وثائقی معماری تراثی فی إیران )

https://virtualclassroom02.polito.it/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=9c055e9479be8f4d3fba5e4f713548a3a800d08b-1603904472350
  

بینما عبر عن رضاه عن مشروع مخیم مشهد باعتباره المثال الأول للمخیم التعلیمی و التحلیلی للتراث الحدیث  دعا فیه الطلاب الموجودین فی هذا المخیم للانضمام إلى اللجنة الدولیة لتوثیق التراث الثقافی ، والنظر فی الإمکانات المقدمة ، و لعقد معسکر تحلیلی عالمی. وأشاد السید هادی نادری  سکرتیر دوکوموم إیران  فی رسالة تصویریه بمناسبة اختتامیه المخیم  بجودة الفیلم الوثائقی وأهمیة توثیق التراث الصناعی الحدیث لجامعة الفردوسی فی مشهد. و ایضا اعرب الدکتور مالیان (کممثل لجمهوریة إیران الإسلامیة فی CIPA وعضو تنفیذی فی CIPA فی الفترة 2019-2024) فی اتصال مباشر بالفیدیو أثناء تهنئة طلاب جامعة فردوسی فی مشهد  لتوسیع التعاون ومذکرة التفاهم فی مجال تحلیل التراث الثقافی والتوسع و أعرب ایضا عن تطبیق الانطباع التصویری عن الأمل. اما فی النهایة  تم منح الطلاب شهادات مشارکة فی المخیم الوثائقی بتوقیعات البروفیسور ستراتوس ستیلیانیدیس ، رئیس CIPA ، وسکرتیر دوکومو إیران ، والسکرتیر العلمی للمخیم وعمید کلیة الهندسة المعماریة والتخطیط العمرانی فی جامعة فردوسی فی مشهد.

بث رسالة تصویریه وتقدیم البروفیسور فولفیو ریناودو ، نائب رئیس SIPA ، موجهة إلى المخیم الوثائقی المعماری بجامعة فردوسی فی مشهد

بالتوازی مع هذا المخیم  سیتم تقدیم أعمال التصویر الفوتوغرافی الفنی التی أنشأها طلاب جامعة الفردوسی فی مشهد من المستودع رقم واحد لشرکة النفط فی شکل صالات عرض افتراضیة و أیضًا سیتم نشر التقریر بلغات متعىىه لهذا المعسکر قریبًا على موقع SIPA و Dokomo World وسیتم نشر التقریر فی قسم خاص من کتاب تقدیم التراث الصناعی الإیرانی بواسطة Dokomo.

99081104

99081105

99081106

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه