احکام جدید اعضای شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه صادر شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، روز دوشنبه ۶ بهمن‌ماه ١٣٩٩ در حکمی دکتر منصور معتمدی، عضو هیأت علمی دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه را به مدت دو سال به عنوان عضو حقیقی شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه منصوب کرد.

رئیس دانشگاه در احکام جداگانه‌ای دکتر علی حائریان اردکانی، استاد پیشکسوت دانشکدۀ مهندسی و دکتر الهه کفشدار گوهرشادی، استاد دانشکدۀ علوم را برای دو سال دیگر به عنوان اعضای حقیقی شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه ابقا کرد.

 

در این احکام ابراز امیدواری شده است که با بهره‌مندی از تجارب و تخصص اعضای شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه، بیش از پیش گام‌های بزرگ و اثرگذارى در گردآوری، نشر، نگهداشت و مستندسازی تاریخ دانشگاه دیرینه سال فردوسى مشهد و معرفى مفاخر و مشاهیر دانشگاه و نیز حفظ و گسترش آثار ایشان در جامعه برداشته شود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه