ابقای دکتر مهدی کرمانی به عنوان مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر مهدی کرمانی عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه و مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد را در سمت مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه ابقاء کرد.

متن حکم به شرح زیر است:

با اهدای سلام،

 

بر اساس پیشنهاد معاون محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی و با عنایت به تجارب جناب‌عالی در دوران مسئولیت، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان «مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه» ابقاء می ‌شوید.

در دوره مسئولیت جدید و با توجه به فصل جدیدی از فعالیت ها و پیوندهای دانشجویی در بستر مجازی، انتظار است با بهره گیری از توان کانون ها، انجمن ها و تشکل های دانشجویی و با بهره مندی از نظرات صاحبان اندیشه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، شاهد خلق محیطی پویا، پرنشاط و پرامید بیش از پیش باشیم.

تشویق بیشتر دانشجویان به شرکت برنامه های فرهنگی و اجتماعی و تعامل و همراهی با مدیران دانشکده ها و واحد های ستادی در راستای دستیابی به اهداف سند راهبردی دانشگاه از جمله انتظاراتی است که امیدوارم در پیشبرد و تحقق آن با توکل بر خداوند متعال موفق باشید. سلامت و بهروزی جناب عالی را از پروردگار بزرگ آرزومندم.

 

محمد کافی

رئیس دانشگاه

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه