ابقای دکتر حسین انصاری در سمت معاون اداری و مالی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

با حکم دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر حسین انصاری معاون اداری و مالی دانشگاه به مدت دو سال در سمت خود ابقا شد.

در این حکم آمده است

جناب آقای دکتر حسین انصاری
معاون محترم اداری و مالی دانشگاه

​با اهداء سلام،

با آرزوی  قبولی طاعات و عبادات و سپاس از تلاش‌های جناب‌عالی در سمت معاونت اداری و مالی دانشگاه‌، نظر به تجارب ارزنده و شایستگی‌های جناب عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی – پژوهشی به مدت دو سال دیگر در این سمت ابقا می‌شوید. امید است در دوره جدید همگام با برنامه راهبردی دانشگاه، از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن معاونت در ارتقای بخش های مختلف تحت مدیریت جناب عالی بهره برده شود. اهتمام مضاعف در جهت کرامت دانشگاهیان و ارباب رجوع، توجه به امور رفاهی اعضای هیأت‌علمی و کارکنان، بهره‌وری و مدیریت منابع مالی و تلاش در تامین منابع ملی مستقل و درآمدزایی، نظارت بر قراردادهای مالی و وظایف پیمانکاران، قانون‌مداری و لزوم نظارت بر طرح های عمرانی با تاکید بر شاخص های دانشگاه سبز و تلاش در مدیریت منابع انرژی و تعامل با دستگاه های نظارتی و اجرایی، بخشی از ماموریت هایی است که انتظار می رود به نحو مطلوب محقق شود. موفقیت و سربلندی جناب‌عالی را از خداوند متعال خواستارم.

           

محمد کافی

رئیس دانشگاه

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه