آیین نکوداشت استاد فرهیخته دانشگاه دکتر حسینعلی کوهستانی برگزار می گردد

ارسال شده در تاریخ :

آیین نکوداشت استاد فرهیخته و معاون اسبق اداری و مالی دانشگاه، دکتر حسینعلی کوهستانی در روز یک شنبه 5 دی 1400 از ساعت 9 تا 11:30 دقیقه در تالار مولوی این دانشکده و در تالار مجازی به آدرس: https://vroom.um.ac.ir/nekodasht  به صورت مجازی و حضوری برگزار گردد.

1400093001

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه