آیین نامه یازدهمین جشنواره فرهنگی، ورزشی کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

یازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1398 به همت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در شرف برگزاری می باشد.

مشاهده آیین نامه این جشنواره

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه