همکاری عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در تیم تحریریه نشریه IEEE Transaction on Industrial Electronics

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد منفرد، عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد، با توجه به سوابق درخشان علمی و تحقیقاتی اش به عنوان Associate Editor در نشریه IEEE Transaction on Industrial Electronics برگزیده شد.
این نشریه که به عنوان معتبرترین نشریه تخصصی در زمینه رشته الکترونیک قدرت است با ضریب تأثیر  8.236 ،رتبه هجدهم را در بین ۳۱۹  مجله مهندسی برق داراست. دکتر منفرد پیش از این، ۲۰ مقاله پژوهشی در این مجله به چاپ رسانده است.

http://www.ieee-ies.org/pubs/transactions-on-industrial-electronics/193-associate-editors

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه