آغاز رأی گیری انتخابات میان دوره ای هیأت مدیره مجمع صنفی

ارسال شده در تاریخ :

انتخابات میان دوره ای هیأت مدیره مجمع صنفی اعضای هیأت علمی از تاریخ 5 لغایت 9 مهرماه 1399 از ساعت 9 تا 14 به صورت حضوری در مجمع صنفی اساتید برگزار می گردد.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه