آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها 1401 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

کنکور سراسری 1401 در روزهای چهارشنبه تا شنبه از 8 الی 11 تیرماه 1401 در دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با سراسر کشور برگزار گردید که در روز اول آن داوطلبان رشته های هنر، روز دوم علوم انسانی و ریاضی، روز سوم  گروه تجربی و در روز آخر در گروه زبان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

شرکت کنندگان در کنکور سراسری امسال در حوزه دانشگاه فردوسی مشهد مجموعا 29507 نفر بوده که شامل 7419 نفر در گروه هنر، 3534 نفر در گروه ریاضی و فنی، 3921 نفر در گروه علوم انسانی، 7408 نفر در گروه علوم تجربی و 7225 نفر در گروه زبان های خارجی بودند که از این میان 17025 نفر آنان دختر و 12482 نفر آنان را داوطلبان پسر تشکیل می دادند.

شایان ذکر است دکتر بختیار شعبانی ورکی معاون آموزشی دانشگاه و دکتر مجید سالاری مدیر خدمات آموزشی و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در دانشگاه فردوسی مشهد از فرایند برگزاری آزمون دیدار به عمل آوردند.

 

 

 

 

 

p5

p3

p4

p1

p2

sabanikon

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه