آزمون دکتری سال 1399 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد صبح روز پنجشنبه 9 مرداد 99 آزمون دکتری سال 1399 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در این آزمون تعداد 2351 داوطلب خانم و 2735 داوطلب آقا در چهارده حوزه فرعی با رعایت نکات بهداشتی به رقابت پرداختند.

دانشگاه فردوسی مشهد در جهت رعایت موازین بهداشتی ضمن هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی مشهد از همکاری چندین پزشک و پرستار مستقر در حوزه های آزمون بهره برد. همچنین ایجاد مکان هایی مجزا بابت استقرار افراد مشکوک به بیماری، استفاده از تب سنج، ماسک، مواد ضد عفونی کننده، پد الکلی و ... از دیگر اقدامات دانشگاه در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد. 

دکتر پیش قدم معاون آموزشی و دکتر ساده مدیر خدمات آموزشی دانشگاه و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور از فرآیند برگزاری آزمون بازدید به عمل آوردند.

99050902

99050903

99050904

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه