آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ در روز جمعه 15 اسفند در یازده حوزه فرعی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

 

لازم به ذکر است، در این آزمون که با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی همچون: ضدعفونی کردن محل های برگزاری در چند مرحله، تب سنجی از داوطلبان و عوامل اجرایی در هنگام ورود به حوزه، بازرسی داوطلبان بدون تماس فیزیکی و با استفاده از راکت مخصوص، ضدعفونی در بدو ورود به حوزه های امتحانی و افزایش فاصله صندلی داوطلبان برگزار گردید در مجموع تعداد 5306 داوطلب، 2786 نفر آقا و 2520 نفر خانم به رقابت پرداختند.

99121501

99121502

99121503

99121507

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه