آخرین لیست اساتید ارتقاء یافته دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد

ارسال شده در تاریخ :

دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد اسامی اعضای هیأت علمی ارتقاء یافته به مرتبه علمی بالاتر، در اسفندماه 1399 را به همراه دیگر ارتقا یافته های سال 99 را اعلام کرد.

مشاهده لیست اساتید ارتقاء یافته دانشگاه فردوسی مشهد

99121701

99121702

99121703

99121704

 

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه