ارسال شده در تاریخ :

معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هدف همکاری و همفکری متقابل این سازمان با دانشگاه های کشور از ابتدای سال جاری اقدام به برگزاری دو نشست هم اندیشی یک روزه نموده است. هدف این هم اندیشی ها از یک سو استفاده از ظرفیت های علمی کشور در حوزه تصمیم سازی و برنامه ریزی کلان کشور بوده و از سوی دیگر بیان دغدغه ها و انتظارات مسئولان ارشد دولت و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است.

اولین نشست تحت عنوان "اقتصاد آموزش عالی" در اردیبهشت ماه با حضور مسئولین ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و روسای سیزده دانشگاه برتر کشور و تعدادی از معاونین ایشان در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

نشست دوم تحت عنوان "نقش آفرینی پژوهش و فناوری در اقتصاد ملی" با حضور وزیر و قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون محترم امور علمی، فرهنگی و اجتماعی و تنی چند از مسئولین ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونین آموزشی و پژوهشی از وزارتخانه های "علوم، تحقیقات و فناوری"، "بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی" و "صنعت، معدن و تجارت" و حدود 80 نفر از مقامات عالی رتبه وزارتخانه ها و روسا و معاونین برخی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز مهم کشور نظیر مرکز فضایی ایران، پژوهشگاه رویان و ... برگزار گردید.

در این هم اندیشی، سه نشست در خصوص "اثربخشی پژوهش و توسعه همکاری مراکز پژوهشی  با دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی"، "نظام تأمین مالی و مصرف بهینه منابع در پژوهش" و "تکمیل چرخه علم و فناوری و نوآوری در اقتصاد دانش بنیان" برگزار گردید.

در این هم اندیشی، دکتر سعید کیوانفر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه و دکتر ملک زاده مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه به عنوان نمایندگان دانشگاه فردوسی مشهد، از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی دعوت شده بودند. همچنین دکتر کیوانفر به دعوت این سازمان به بیان نقطه نظرات و ارائه پیشنهادهایی در خصوص موضوعات مطروحه در هم اندیشی پرداختند.

 ارسال کننده خبر: کاردان

840574 

آخرین اخبار