ارسال شده در تاریخ :

ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرش شما در دانشگاه فردوسی مشهد، به استحضار می رساند جهت ثبت نام الکترونیک حداقل یک روز کاری بعد از تاریخ اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور در پیامک  ارسالی به متقاضی، مطابق  اطلاعیه ثبت نام کارشناسی و دکتری عمومی 97 مندرج در وبگاه  مدیریت آموزشی دانشگاه به نشانی http://reg.um.ac.ir  نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

                                                      

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار