درمانگاه تخصصی دامپزشکی

ارسال شده در تاریخ :

 
درمانگاه تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهددر سال ۱۳۷۱ برای پاسخ به نیازهای منطقه از دیدگاه اهداف آموزشی -پژوهشی وارایه خدمات درمانی تاسیس شد در حال حاضر بخشهای بیماری های داخلی دام های بزرگ - مامایی وبیماریهای تولید مثل دام - جراحی و هوشبری ورادیولوژی -بیماری های درونی دام های کوچک - بیماری های طیور- کلینیکال پاتولوژی و اپیدمیولوژی به کار آموزش وپژوهش وارایه خدمات درمانی مشغول هستند.

اطلاعات تکمیلی را از سایت دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد دریافت نمایید.

پرخواننده ترين مطلب در دانشگاه برای جامعه(مسوولیت پذیری اجتماعی)

آخرین اخبار