آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

 

وبگاه آزمایشگاه مرکزی

این آزمایشگاه به عنوان یکی آزمایشگاه مرجع در سطح منطقه به شمار می آید که با بهره مندی از کارشناسان مجرب و متخصص و همچنین تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی نیازهای پژوهشگران داخل و خارج دانشگاه و همچنین سازمان های مختلف را در پژوهش های آزمایشگاهی مرتفع می سازد.

از جمله تجهیزات پیشرفته این آزمایشگاه عبارت است از:

میکرسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM)

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

میکروسکوپ رویشی تونلی (STM)

پردازش اشعه ایکس (XRD)

دستگاه پلاسمای جفت شده القائی (ICP)

دستگاه اندازه گیری پتانسیل (ZETA)

آخرین اخبار