گزارش تصویری تقدیر از خدمات کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد سری دوم

ارسال شده در تاریخ :

تقدیر از خدمات کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد   در  مراسم بزرگداشت روز کارمند

 چهارشنبه 7 شهریور ماه 1397

k44

k55

k40

k41

k42

k43

k45

k46

k47

k48

k49

k50

k51

k52

k53

k54

 

k56

k57

آخرین اخبار