گفتگو با رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

پس از ادغام دو معاونت «فرهنگی و اجتماعی» با «دانشجویی»،در دانشگاه فردوسی مشهد و تشکیل معاونت جدید فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، تغییراتی بنیادین در ساختار این معاونت ایجاد شد. از مهم‌ترین این تغییرات، اضافه شدن «گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی» است که هدف از تشکیل آن ایجاد پشتوانه فکری و مطالعاتی در افزایش اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، تسری دادن رویکرد فرهنگی و اجتماعی در بدنه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی، یکپارچه‌سازی بودجه‌ریزی، مطالعه، برنامه‌ریزی و ارزیابی فعالیت‌های معاونت جدید فرهنگی اجتماعی و دانشجویی می‌باشد.

روابط عمومی معاونت فاد دانشگاه گفتگویی با دکتر روح الله اسلامی، رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص وظایف و ماموریت های این گروه انجام داده است که نتیجه این گفتگو در زیر درج شده است:

استفاده از واژه گروه، به معنای برخورداری این بخش معاونت از ماهیت نرم‌افزاری و مطالعاتی است. گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی در مسیر وظایف خود به عنوان نهاد فکری معاونت، انجام امور طرحی و برنامه‌ای معاونت را نیز بر عهده دارد.

شرح ماموریت گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه عبارتند از:

مطالعه، تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها و راهبردهای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه؛

مطالعه، برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی دانشگاه (درون دانشگاهی و برون دانشگاهی)؛

پایش و ارزیابی مستمر فضای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه و وضعیت ارائه خدمات رفاه و سلامت دانشجویی؛

شرح فعالیت های گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه عبارتند از:

مطالعه و تدوین سیاست‌ها و راهبردهای فرهنگی-اجتماعی در چارچوب سند راهبردی دانشگاه؛

همکاری در تدوین آیین نامه های فرهنگی-اجتماعی دانشگاه؛

هماهنگ‌سازی با واحدهای مختلف دانشگاه در انجام فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی؛

پایش و ارزیابی مستمر فضای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه؛

تنظیم برنامه و بودجه سالیانه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی؛

تعامل با حوزه های معاونت جهت طراحی، استقرار و بهسازی فرایندهای سازمانی، سامانه های اطلاعاتی و برنامه‌های راهبردی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی و تهیه مصوبات مورد نیاز تحلیل فرایند؛

نظارت راهبردی بر تحقق اهداف اسناد بالادستی فرهنگی-اجتماعی؛

مطالعه، برنامه‌ریزی و جلب مشارکت برای ارتقای همکاری‌ها و ارتباطات فرهنگی-اجتماعی دانشگاه با دیگر مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی؛

ارزیابی مستمر ارائه خدمات دانشجویی متناسب با سند راهبردی دانشگاه بر اساس شرح ماموریت واحدهای معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی؛

اقدامات گروه مطالعات و برنامه ریزی در یکسال گذشته:

بودجه ریزی برنامه ای معاونت فاد

انتشار شماره اول نشریه ایده دانشگاه

برگزاری سلسله جلسات و نشست های ایده دانشگاه با محوریت نقد کتاب

برگزاری سلسله جلسات و نشست های گفتگو محور

انجام مطالعات پشتیبان تدوین بخش فرهنگی-اجتماعی سند راهبردی دانشگاه از 1400

ایجاد شبکه جامع نظرسنجی معاونت فاد

نظرسنجی و ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان از بنیاد دانشگاهی

ارزیابی کیفیت برگزاری سی وسومین جشنواره ملی قرآن و عترت کشور

ارزیابی کیفیت همایش دانشجویان نو ورود

ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان از وظایف و قوانین شورای انضباطی دانشگاه

انجام طرح های پژوهشی

ارائه گزارش های راهبردی مقایسه ای مدیریت های معانت فاد با دیگر دانشگاه های کشور

تبیین و ارائه راهکارهای ارتقاء تأثیرات فرهنگی–اجتماعی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موج دوم پایش فضای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه

ارزیابی و آسیب شناسی انجمن علمی دانشگاه فردوسی مشهد

تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1397 دانشگاه فردوسی مشهد

فرهنگ و اجتماع کارآمد دانشگاهی

تجربه نگاری فرهنگی

گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه در ساختمان امور دانشجویی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد مستقر می باشد.

تلفن تماس :

دفتر :    38806473

رئیس :  38806477

نشانی سایت:  http://sp.um.ac.ir/index.php?lang=fa

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه