گزارش میزان تحقق اولین برنامه راهبردی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

دکتر فریبرز رحیم‌نیا معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه در مصاحبه‌ای با روابط عمومی، گزارشی از میزان تحقق اولین برنامه راهبردی دانشگاه را ارائه نمود.

تدوین اولین برنامه راهبردی دانشگاه از سال 1386 در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه آغاز و در سال 1389  برای بازه زمانی 99-1390 ابلاغ شده است. همچنین در سال 1393 بازنگری سند و تدوین شاخص‌ها انجام شده است و با توجه به تعیین مقادیر مطلوب شاخص ‌ها از سال 1395، گروه نظارت راهبردی و سیستم اطلاعات مدیریت این معاونت میزان تحقق چشم‌انداز، اهداف و شاخص‌های اولین برنامه راهبردی دانشگاه را محاسبه نموده است. علاوه بر این با توجه به اینکه هر یک از شاخص‌های اولین برنامه راهبردی دانشگاه دارای یک یا چند متولی جهت برنامه‌ریزی و اجرا بودند، ارزیابی اثربخشی حوزه‌های ستادی دانشگاه بر مبنای شاخص‌های متعلق به آن ‌ها برای سال‌های 99-1395 محاسبه شده است و ارزیابی اثربخشی دانشکده‌ ها نیز با توجه به شاخص‌های اولویت‌‌ دار اولین برنامه راهبردی دانشگاه انجام و به همراه نتایج ارزیابی اثربخشی حوزه‌های ستادی و میزان تحقق چشم ‌انداز، اهداف و شاخص‌ها در جلسات شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونان و تعدادی از اعضای حقیقی دانشگاه ارائه گردیده است. در نهایت نیز با توجه به تحلیل‌ های انجام یافته و تعیین نقاط قوت و ضعف شناسایی شده، بررسی و بهبود نتایج توسط کارگروه ‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت حوزه ‌های مختلف ستادی دانشگاه انجام شده است.

در خصوص میزان تحقق چشم ‌انداز، اهداف و شاخص‌ های اولین برنامه راهبردی دانشگاه، مطابق بررسی‌های صورت گرفته دانشگاه فردوسی مشهد موفق شده است در سطح ملی چشم ‌انداز خود را که قرارگرفتن در بین دو دانشگاه برتر جامع کشور در تولید علم، نظریه‌پردازی و توسعه فناوری و در سطح جهانی که در شمار 500 دانشگاه ممتاز جهان است، را محقق نماید. ولی در سطح جهان اسلام که قرارگیری در بین 10 دانشگاه اول جهان اسلام است، چشم ‌انداز دانشگاه محقق نشده است. همچنین بسیاری از اهداف و شاخص ‌های برنامه‏ ریزی شده در حوزه آموزش، تولید علم و فناوری، حفظ و توسعه منابع و همکاری ‏های بین ‏المللی، فرهنگی و اجتماعی تا سطح قابل قبولی تحقق یافته ‌اند.

در این راستا گزارش کامل میزان تحقق اولین برنامه راهبردی دانشگاه توسط گروه نظارت راهبردی و سیستم اطلاعات مدیریت، تدوین و در 3 بخش مجزا تنظیم شده است. در بخش اول گزارش میزان تحقق چشم ‌انداز، در بخش دوم گزارش میزان تحقق اهداف و در بخش سوم گزارش میزان تحقق شاخص ‌های اولین برنامه راهبردی دانشگاه ارائه گردیده است که در سایت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه قابل دسترس می‌باشد.

در پایان از تمامی دانشگاهیان اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان عزیز که در کسب این دستاورد بزرگ نقش داشته ‏اند، سپاسگزارم و آرزومندم دانش و تجربه به دست آمده از اولین برنامه راهبردی، راهگشای تحقق هر چه بیشتر دومین برنامه راهبردی دانشگاه و در نهایت ارتقاء جایگاه دانشگاه در سطح ملی و بین ‏المللی باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه