گزارش دوسالانه گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی

ارسال شده در تاریخ :

گزارش دوسالانه گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه (آبان 1397- آذر 1399) در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد.

مشاهده گزارش دوسالانه

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه