گزارش تصویری سمینار آموزشی منطقه ای کاربرد مهارت های ذهنی روان شناختی در ورزش

ارسال شده در تاریخ :

اولین سمینار آموزشی منطقه‌ای کاربرد مهارت‌های ذهنی روان‌شناختی در ورزش با تأکید بر هیپنوتیزم ورزشی روز یکشنبه 15 اردیبهشت‌ماه 1398 سالن اجتماعات دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

842074 

842075

842076

842077

 

آخرین اخبار