ارسال شده در تاریخ :

اولین گردهمایی کارشناسان بهداشت محیط و ایمنی دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی کشور با حضور کارشناسان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور همچنین کارشناسان
ارشد بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شماره 1 استان خراسان رضوی  در دانشگاه
فردوسی برگزار شد .


هدف از برگزاری این گردهمایی آموزشی
آشنایی کارشناسان دانشگاه های منطقه 9
کشور با نکات ضروری و قابل توجه در بازدیدها و تکمیل چک لیست های بهداشتی می باشد
.


این گردهمایی با حضور 21 دانشگاه از استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و
استان سمنان به همت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 19 و 20
تیرماه 1396 در تالار اندیشه مجتمع کانون های فرهنگی ـ هنری دانشگاه در حال برگزاری است که کارشناسان ارشد بهداشت محیط و حرفه ای مرکز
بهداشت شماره 1 استان و کارشناس ارشد ایمنی دانشگاه تهران به عنوان سخنران حضور
دارند
.


800255


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار