کنفرانس بین‌المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

کنفرانس بین‌المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء به همت گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد کنفرانس بین‌المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء به همت گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی  دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

تعداد قابل‌توجهی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای ارائه در این کنفرانس تقاضا داشتند که پس از فرایند داوری حدود ۱۴ مقاله مورد تائید کمیته علمی این کنفرانس قرار گرفت.

سخنرانان کلیدی کنفرانس آقایان دکتر عظیم فرد، مدیرکل صدور پروانه سرویس‎های رادیویی سازمان تنظیم مقررات رادیویی و  دکتر بهزاد مشیری استاد دانشگاه تهران و استاد وابسته دانشگاه‌های واترلو و یورک کانادا می‌باشند که در خصوص موضوعات مدیریت بحران و تخلیه اضطراری در شهرهای هوشمند به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین دکتر محمدحسین نوزائیان با مبحث مروری بر فلسفه شهر هوشمند و تجربیات شرکت فناپ نیز مطالبی را ارائه نمودند.

شایان‌ذکر است در این راستا کارگاهی با موضوع مقدمه‌ای بر معماری سازمانی و هوش و کسب‌وکار با ارائه دکتر سعید عربان و دکتر سید امین حسینی سنو از اساتید دانشکده مهندسی گروه کامپیوتر نیز در نوبت عصر برگزار می‌گردد.

ارسال‌کننده خبر: اسدیان

840505

آخرین اخبار