کشف سه گونه جدید جانوری توسط پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در یک پژوهش انجام شده توسط دانشگاه فردوسی مشهد، سه گونه جدید جانوری برای نخستین بار از خلیج فارس و دریای عمان کشف و توصیف شد.

 در این پژوهش که در قالب رساله دکتری خانم فاطمه نظری دانشجوی رشته بیوسیستماتیک جانوری تحت راهنمایی دکتر امید میرشمسی (گروه زیست شناسی)، دکتر علیرضا ساری (دانشگاه تهران) و مشاوره دکتر منصور علی آبادیان (گروه زیست شناسی) و دکتر پدرو مارتینز (موزه تاریخ طبیعی سنکنبرگ آلمان) به انجام رسید، سه گونه جدید جانوری برای نخستین بار از خلیج فارس و دریای عمان کشف و توصیف شدند.

گونه های جدید توصیف شده برای علم جانورشناسی متعلق به پاروپایان راسته Canuelloida از گروه سخت پوستان می باشند که در حوضچه های جذر و مدی سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان مورد مطالعه قرار گرفتند.  گونه های جدید به نام های  Brianola haliensis ، Canuella persica و Scottolana gomezi نام گذاری و توصیف شدند.

مقاله مربوط به این کشف جانورشناختی در شماره ۴ جلد ۴۴۴۶ (جولای ۲۰۱۸) ژورنال Zootaxa به چاپ رسیده است.

تصویر در ابعاد بزرگتر

840302

آخرین اخبار