کسب موفقیت انجمن های علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در دهمین جشنواره ملی حرکت

ارسال شده در تاریخ :


در مراسم
اختتامیه دهمین جشنواره ملی حرکت، که هفتم
دی ماه در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار گردید،
انجمن های علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد مورد تقدیر قرار گرفته و موفق
به کسب رتبه "انجمن علمی قابل تقدیر در بخش مسابقه-کشاورزی" شدند،


لازم
به ذکر است انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این دوره از جشنواره موفق شدند با
کسب ۱۱ مقام اقتخار آفرینی های دوره های قبل را به نوعی تکرار نمایند.


انجمن
های علمی دانشکده دامپزشکی برای نخستین بار در سال 1374 تاسیس شد و در حال حاضر شامل 4 انجمن علمی دانشجویی با بیش
از 200 عضو فعال می باشد، مجموعه انجمن ها تا کنون موفقت شده اند بیش از 7 عنوان برگزیده
در ادوار مختلف جشنواره های دانشگاهی حرکت و یک عنوان برگزیده در بخش نشریات در هشتمین
جشنواره ملی حرکت کسب نمایند و با کسب این عنوان عنوان جدید افتخارات خود را تکمیل
نموده اند.


 .


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار