کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در پنجمین دوره اعطای جایزه محیط زیست

ارسال شده در تاریخ :

امین حاجی وند دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در پنجمین دوره اعطای جایزه محیط زیست که روز ۲  اردیبهشت 1۴۰۰ مصادف با (روز جهانی زمین پاک) در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با ارائه پژوهشی در زمینه حقوق محیط زیست تحت عنوان آیین دادرسی کیفری سبز و همچنین مقالاتی مشترک با اساتید دانشگاه فردوسی مشهد، موفق به کسب رتبه اول و عنوان پژوهشگر برتر محیط زیست شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه