موفقیت دانشگاه فردوسی مشهد در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موضوعی نظام بین المللی تایمز

ارسال شده در تاریخ :

به نقل از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه، در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موضوعی نظام بین‌المللی تایمز، دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب رتبه در 7 حوزه موضوعی در بین دانشگاه‌های برتر جهان شده است. بررسی جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد حاکی از آنست دانشگاهمان در 6 حوزه‌ موضوعی علوم آموزشی (400-301)، علوم اجتماعی (601+)، تجارت و اقتصاد با رتبه (601+)، علوم کامپیوتر (601-800)، مهندسی و فناوری (800-601)، علوم زیستی (800+)، علوم فیزیکی (1000-801) موفق به کسب جایگاه شده است (نتایج مربوط به حوزه موضوعی «هنر و علوم انسانی» هنوز منتشر نشده است). شایان ذکر است دانشگاه فردوسی مشهد برای اولین بار در حوزه موضوعی ”علوم آموزشی“ موفق به کسب رتبه شده و جزء معدود دانشگاه‌های ایران است که در سه حوزه موضوعی ”تجارت و اقتصاد“، ”علوم اجتماعی“ و ”علوم آموزشی“ موفق به کسب رتبه در میان دانشگاه‌های برتر جهان شده است.

نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز در 11 حوزه موضوعی و بر اساس 13 شاخص عملکردی دانشگاه‌ها را مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد. این موضوعات عبارتند از: علوم کامپیوتر، مهندسی و فناوری، پزشکی، پیراپزشکی و سلامت، علوم زیستی، علوم فیزیکی، روانشناسی، هنر و علوم انسانی، آموزش، حقوق، علوم اجتماعی و اقتصاد و تجارت.

 مشاهده نتایج تفصیلی

 

رتبه دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه ­بندی موضوعی نظام تایمز-2022

ردیف

موضوع

رتبه

1

تجارت و اقتصاد

حسابداری و امور مالی

601+

تجارت و مدیریت

اقتصاد و اقتصادسنجی

2

علوم کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

800-601

3

علوم آموزشی

برنامه‌ریزی درسی

400-301

علوم تربیتی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

مدیریت آموزشی

تحقیقات آموزشی

فلسفه تعلیم و تربیت

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

4

مهندسی و فناوری

مهندسی شیمی

800-601

مهندسی عمران

مهندسی برق-الکترونیک

مهندسی عمومی

مهندسی مکانیک و هوافضا

5

علوم زیستی

کشاورزی و جنگلداری

801+

علوم بیولوژیکی

علوم ورزشی

علوم دامپزشکی

6

علوم فیزیکی

شیمی

1000-801

زمین‌شناسی، محیط‌زیست، علوم دریایی

ریاضیات و آمار

فیزیک و نجوم

7

علوم اجتماعی

جغرافیا

601+

جامعه شناسی

سیاست و مطالعات بین‌الملل

ارتباطات و رسانه

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه