کسب رتبه برتر دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان دانشگاه سرآمد در حوزه یادگیری و توسعه سرمایه های انسانی در سطح کشور

ارسال شده در تاریخ :

کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی با حضور معاونین اداری، مالی و مدیریت منابع و همچنین مدیران اداری دانشگاه ها در روزهای 7 و 8 بهمن 1398 در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
در روز دوم این کنفرانس که با حضور دکتر حسین انصاری معاون اداری و مالی دانشگاه همراه بود، دانشگاه فردوسی مشهد مورد تقدیر معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مسئولین قرار گرفت و عنوان "رتبه برتر دانشگاه سرامد در حوزه یادگیری و توسعه سرمایه های انسانی در سطح کشور" را به خود اختصاص داد.

آخرین اخبار