کسب دو مقام ارزشمند توسط نمایندگان دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات دارت همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

ارسال شده در تاریخ :

در این رقابت ها که به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گردید، ۱۵۳ شرکت کننده از ۳۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور به رقابت با یکدیگر پرداختند که پس از بررسی داوری ها نفرات برگزیده مشخص شدند.

 

در بخش دختران نیلوفر قربانی ثانی از دانشگاه فردوسی مشهد موفق شد مقام اول را به خود اختصاص دهد.

در بخش پسران نیز علی نجفی از دانشگاه فردوسی مشهد توانست به مقام دوم دست یابد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه