کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در جمع آثار برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در تاریخ :

آثار برگزیده و شایسته تقدیر سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند.

بنابر گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، برگزیدگان و شایستگان تقدیر سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شنبه دوم اسفند ماه 1399  با حضور رئیس جمهوری معرفی شدند.

در بین برگزیدگان سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش علوم کاربردی، دامپزشکی کتاب  خون‌شناسی دامپزشکی، تألیف دکتر محمد حیدرپور، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماری های دامی به عنوان برگزیده معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

مشاهده مشخصات کتاب در صفحه انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه