کتاب ترجمه شده عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی در بیست و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشگاهی مورد تقدیر قرار گرفت

ارسال شده در تاریخ :

در آیین اختتامیه بیست ‌و چهارمین
جشنواره کتاب سال دانشگاهی که روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ‌۱۳۹۵ در دانشگاه تهران
برگزار شد، کتاب "فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام"، ترجمه عباس پرهام،
دانشیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، وهاب باباپور و مرتضی زنده دل به عنوان کتاب
شایسته تقدیر در رشته دامپزشکی انتخاب شد.


این کتاب در 974 صفحه و موضوع
اصلی آن فیزیولوژی دام ها می باشد..TAGHDIR_N

آخرین اخبار