کاشت و برداشت محصول گندم از مزرعه آموزشی، تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

 با توجه به اهمیت کشت گندم به‌عنوان یک محصول استراتژیک، مهم و نیازی که در کشورمان به این محصول وجود دارد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، هرساله در مزرعه آموزشی- تحقیقاتی این دانشکده، اقدام به کشت، نگهداری و برداشت چند محصول عمده از جمله گندم می‌نماید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد این فعالیت که در سایه تلاش تعدادی از همکاران و متصدیان مسلط به کشاورزی و تولید محصولات زراعی و باغی به دست می‌آید، علاوه بر تأمین اهداف آموزشی و پژوهشی، بخش زیادی از نیاز روزمره واحدهای داخلی دانشکده را مرتفع می‌نماید. گندم کشت شده نیز از نمونه محصولات مزرعه آموزشی – تحقیقاتی دانشکده کشاورزی است که در سطحی بالغ‌ بر 55 هکتار کشت می‌شود.

 گندم تولیدی از تاریخ 25 مهر لغایت 25 آبان سال 1397 در وسعت 55 هکتار و با استفاده از دستگاه بذرکار خطی کار پارس با مدل سه خط روی پشته و فاصله ردیف 55 سانتی‌متر کشت گردید، بذر مصرفی که رقم آن پیشگام بود به میزان 190 کیلوگرم در هکتار کشت شد که در تیرماه سال جاری برداشت و به سیلو منتقل شد.

شایان‌ذکر است: میزان کل برداشت از این 55 هکتار عبارت است از 319670 کیلوگرم که نشانگر عملکرد گندم در هکتار با رقم 5812 کیلوگرم می‌باشد. لازم به ذکر است با توجه به شیوه آبیاری که به‌صورت نشتی هست، این عملکرد جزء عملکردهای خیلی خوب گندم در اقلیم مشهد می‌باشد.​

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه