کارگاه کار آفرینی مبتنی بر startup در دانشکده دامپزشکی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

کارگاه کارآفرینی مبتنی بر startup با
تلاش انجمن علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر نصیری عضو
هیات علمی دانشگاه به عنوان استاد مدعو و دکتر
محسن زاده معاون پژوهش و فناوری دانشکده دامپزشکی ، اساتید و دانشجویان در آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد.


دکتر نصیری در این کارگاه ابتدا startup  را
تعریف و ارتباط آن را با کـارآفرینــی بررسی نموده، همچنیـن جنبه های مختلف آن را
بـــرای رشته های دکتری دامپزشکی ، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و  بهداشت مواد
غذایی جهت آشنایی دانشجویان شرح داد تا توانایی های لازم را تــا حــدی پیــدا
کــرده و تقویت نمایند و سپس در خصـوص
startup  weekend  که
رویدادی 54 ساعته می باشد توضیحاتی داده شد.


موارد مهم این کارگاه که توسط
دکتر نصیری تدریس شد را می توان ،یادگیری کار تیمی ، تجربه رقابت واقعی ، چالش در
ایده ، پیدا کردن همکار ، شبکه سازی با افراد حرفه ای ، آشنایی با مدل کسب و کار ،
کسب یک دنیا انگیزه و تغییر بنیادین در نگرش  ، و ورود به اکوسیستم کارآفرینی
،ذکر نمود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار