کارگاه های آموزشی ورزش قهرمانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی

ارسال شده در تاریخ :

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در نظر دارد کارگاه های آموزشی و دانش افزایی در حوزه ورزش قهرمانی به شرح زیر برگزار نماید.

1400072601

1400072602

1400072603

1400072604

1400072605

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه