کارگاه تخصصی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه برگزار گردید

ارسال شده در تاریخ :

کارگاه تخصصی «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه فردوسی مشهد» با همکاری مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور 120 نفر از معاونان اداری و مالی، مدیران بودجه و رؤسای اداره‌های بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور، روز چهارشنبه 15 بهمن 99 بصورت مجازی برگزار شد. در این جلسه مدل بودجه‌ریزی دانشگاه توسط دکتر مهارتی، مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی و مریم نوری بایگی، کارشناس مسئول بودجه دانشگاه ارائه گردید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه