پیام رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در محکومیت حمله به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق و دعوت به شرکت در راهپیمایی روز قدس

ارسال شده در تاریخ :

دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در پیامی، حمله به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم کرد و از دانشگاهیان برای شرکت در راهپیمایی روز قدس دعوت نمود.

متن پیام دکتر میرزائی به شرح زیر است:

باسمه تعالی

«القدس لنا»

رژیم سفاک صهیونیستی با بسیج نمودن همۀ امکانات و توان نظامی خود، از عهدۀ گروهی مردمی برنیامده و از سر استیصال، به اقدامات مذبوحانه‌ای دست یازیده که تازه‌ترین آن، حمله به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق است؛ اقدامی که دولت‌های مسلمان و غیرمسلمان بی‌شماری آن را محکوم کرده‌اند.

اگرچه شهادت پاک‌ترین فرزندان این سرزمین، همچون سرلشکر زاهدی و یاران وفادارش، قلب تک‌تک ایرانیان را به درد می‌آورد، اما اثر آن تقویت روحیۀ ظلم‌ستیزی و حمایت هرچه بیشتر از آرمان قدس عزیز است. دانشگاهیان ایران همگام با تمام آزادی‌خواهان جهان در روز جمعه به میدان خواهند آمد و خشم و انزجار خود را از مستکبرین عالم نشان خواهند داد.

مسعود میرزائی شهرابی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

ghods2

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه