پیام تسلیت دکتر کافی به مناسبت درگذشت مرحوم دکتر سیدحسین فاطمی، دانشیار بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی

ارسال شده در تاریخ :

خبر تأسف بار درگذشت استاد فرهیخته دانشگاه فردوسی مشهد، مرحوم دکتر سیدحسین فاطمی، دانشیار بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی، موجب تأسف و تأثر فراوان اینجانب گردید. بی شک ایشان در طول حیات پر ثمر خویش، خدمات فراوانی به جامعه علمی کشور داشته و دانشجویان توانمندی تعلیم داده اند. اینجانب این ضایعه را به خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد، جامعه علمی کشور و خانواده محترم ایشان تسلیت گفته، برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه الهی از ایزد متعال آرزومندم.


دکتر محمد کافی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه