پنجمین دوره تبادل استاد و دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس بورسیه طرح ERASMUS PLUS دانشگاه FHJ کشور اتریش

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس همکاری های دو جانبه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه FHJ اتریش برای طرح تبادل استاد و دانشجو، بورسیه کامل از سوی اراسموس پلاس، بمنظور تبادل دانشجو و اساتید در دانشگاه یادشده در نظر گرفته شده است.

ظرفیت پذیرش در این بورسیه 4 نفر از دانشجویان جاری تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت یک تا دو ترم تحصیلی می باشد. همچنین 2 عضو هیات علمی بری مدت یک تا دو هفته می باشد.

دانشجویان در تمامی دانشکده ها و گرایش ها می توانند متقاضی باشند منوط به این شرط که موضوع تحقیق متقاضی به مدیریت، تجارت و بازرگانی مربوط باشد. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به سایت دپارتمان مدیریت دانشگاه FHJ مراجعه نمایید.

https://www.fh-joanneum.at/en/university/departments

 

 مدارک مورد نیاز اساتید برای استفاده از بورسیه:

  1. موافقت از استاد طرف همکاری در دانشگاه FHJ (جهت همکاری در مدت حضور در آن دانشگاه)
  2. دو مقاله انگلیسی چاپ شده در مجلات معتبر
  3. شناسنامه علمی (CV)
  4. نقشه راه و برنامه ای که استاد مدنظر دارد در دوره زمانی حضور خود در دانشگاه مقابل به انجام رساند. (ارائه مقاله، شرکت در کنفرانس و...)

 

 مدارک مورد نیاز دانشجویان جاری برای استفاده از بورسیه طرح تبادل دانشجو:

1-     مدارک معتبر تواناش زبان انگلیسی ( GRE, TOEFL, IELTS)

2-     شناسنامه علمی (CV)

3-     دو توصیه نامه از اساتید دوره تحصیل دانشجو

4-     نقشه راه  و برنامه ای که دانشجو مدنظر دارد در دوره زمانی حضور خود در دانشگاه مقابل به انجام رساند.

5-     گذراندن حداقل 4 درس در دانشگاه FHJ مورد پذیرش گروه و دانشکده (با امضا و مهر) و در راستای برنامه پژوهشی دانشجو

6-     تطبیق واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه مربوطه (لیست دروسی که قرار است در دانشگاه FHJ  در یک یا دو ترم گذرانده شود با امضا و مهر گروه و ریاست دانشکده)

7-     ارائه گزارش ماهانه پیشرفت تحصیلی به مدیریت همکاری های علمی بین المللی

8-     همه مدارک به زبان انگلیسی در نامه ای که ریاست دانشکده دانشجو را معرفی خواهد نمود، به پیوست به خانم دکتر قندهاریون مدیر گروه توسعه همکاری های علمی بین المللی ارسال گردد.

مهلت درخواست:

 

بورسیه برای 2022-2021:   مدارک می بایست حداکثر تا 9 خرداد سال 1400  (May.30, 2021) به دفتر مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد ارسال گردد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با  خانم حسن زاده کارشناس مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه  با شماره 38802490  تماس حاصل فرمایید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه