پنجمین جلسه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

پنجمین جلسه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه و سایر اعضا در روز سه‌شنبه 30 دی 1399 برگزار شد. در این جلسه نتایج ارزیابی اثربخشی سال 1398 حوزه‌های ستادی دانشگاه توسط دکتر دهقانیان رئیس گروه نظارت و ارزیابی راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه ارائه و دیدگاه اعضا در این خصوص دریافت گردید. همچنین در خصوص راهکارهای بهبود شاخص‌ تعداد استناد به مقالات دانشگاه که یکی از شاخص‌های مهم نظام‌های منتخب رتبه‌بندی دانشگاه می‌باشد؛ بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

99110102.JPG

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه