پروژه مشترک دوره کارشناسی ارشد اگرواکولوژی بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کاسل آلمان برگزار می شود

ارسال شده در تاریخ :

پیرو مذاکرات قبلی در خصوص برگزاری پروژه مشترک دوره کارشناسی ارشد اگرواکولوژی بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کاسل آلمان، برگزاری این پروژه به تصویب موسسه DAAD آلمان رسید و از اول اگوست 2021 اجرایی خواهد شد.

این دوره به زبان انگلیسی (در ایران و آلمان) برگزار خواهد شد، چهار نفر دانشجو در این مقطع، مازاد بر پذیرش معمول گروه (بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین دو دانشگاه) برای سال تحصیلی 1401-1400 بر اساس اعلام مدیریت گروه آموزشی اگروتکنولوژی صورت می پذیرد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه