واکسیناسیون دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دانشجویان خارجی که در دانشگاه‌ فردوسی مشهد تحصیل می‌کنند و هم اکنون در ایران حضور دارند به همراه سایر دانشجویان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی واکسینه می‌شوند.

بنا بر اعلام رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه های ایران که برای رسیدگی به پایان نامه ها و رساله خودشان همچنین برای دفاع و فارغ التحصیل شدن در ایران هستند با مراجعه به مرکز واکسیناسیون مهر دانشگاه واکسینه می شوند و در خصوص واکسیناسیون دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد هیچ تفاوتی بین دانشجویان ایرانی و غیرایرانی برای واکسیناسیون وجود ندارد.

لازم به ذکر است واکسیناسیون همکاران دانشگاهی و خانواده هایشان، همچنین دانشجویان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از مرداد ماه سال جاری توسط پزشک و پرستاران مرکز بهداشت و درمان دانشگاه شروع شده است که با انتقال فرایند واکسیناسیون در مرکز تجمیعی واکسیناسیون مهر دانشگاه با سرعت بیشتری در حال انجام است.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه