همکاری افتخاری دو استاد برجسته ایرانی دانشگاه های آلمان و آمریکا با دانشکده علوم

ارسال شده در تاریخ :

در راستای دستیابی به اهداف کلان آموزشی بین المللی دانشکده علوم و به استناد دستورالعمل نحوه همکاری استادان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر رضا احمدیان در رشته زیست شناسی و دکتر مهدی استادحسن در رشته زمین شناسی به عنوان عضو افتخاری دانشکده علوم دانشگاه منصوب شدند.
دکتر رضا احمدیان، عضو هیأت علمی دانشگاه Heinrich-Heine University Düsseldorf آلمان و دکتر مهدی استاد حسن عضو هیأت علمی دانشگاه University of North Dakota آمریکا هستند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه