هفته ارگانیک در دانشگاه فردوسی مشهد با بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد و جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مزرعه ارگانیک برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

مزرعه ارگانیک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، بخشی از مزرعه آموزشی پژوهشی این دانشگاه است که از سال 1390 بر اساس اصول کشاورزی ارگانیک و استاندارد ملی ارگانیک 11000 ایران مدیریت می شود. این مزرعه امسال نیز همچون سنوات گذشته تحت نظارت بازرسان ارگانیک قرار داشت و برای چهارمین سال پیاپی موفق به دریافت گواهی ارگانیک شد. در این مزرعه از هیچگونه سم و کودشیمیایی مصنوعی استفاده نشده و تمامی روش های مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز بر پایه احترام به طبیعت و استفاده از روش های طبیعی و غیرشیمیایی است. در جهت مدیریت آفات علاوه بر حفظ و تقویت زیستگاه های میزبان دشمنان طبیعی، عوامل کنترل بیولوژیک از جمله زنبورهای پارازیتوئید با توجه به فصل و نیاز موجود، در این مزرعه رهاسازی می شوند که توانسته اند جمعیت آفات را به میزان مطلوبی کنترل نمایند. به علاوه حاصلخیزی خاک بدون استفاده از کودهای شیمیایی مصنوعی و بر پایه استفاده از کودهای آلی، کود سبز، باکتری های همزیست تثبیت کننده ازت، آیش و بازگرداندن بقایا به خاک می باشد.

از آنجا که گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد طی چهل سال گذشته به عنوان نهادی پیشرو در امر آموزش و پژوهش کشاورزی پایدار و تولیدات ارگانیک فعال بوده است، در سال جاری نیز سعی شد با برگزاری بازدیدهای متنوع همزمان با ماه سپتامبر که به عنوان ماه ارگانیک در جهان شناخته می شود امکان همکاری های مشترک و انتقال دانش فنی به سایر نهادهای مرتبط صورت گیرد.

در دو بازدید جداگانه در تاریخ های 13 و 14 شهریور 1399، محمدرضا کلائی، شهردار مشهد و محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد و جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد از این مزرعه بازدید کردند.

دکتر کوچکی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد که می توان ایشان را به عنوان بنیانگذار تفکر ارگانیک در دانشگاه های ایران نامید در این بازدید بر  اهمیت محصولات ارگانیک در ایران و جهان و عملی بودن تولید آنها در مقیاس ملی اشاره کردند.

شهردار مشهد بر لزوم همکاری های مشترک در امر تولید و توزیع این محصولات که جای خالی آنها در سبد خانوارها حس می شود تاکید کردند.

اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز امکان اجرای طرح های پژوهشی مشترک در زمینه تولیدات ارگانیک را مطرح کردند.

99062002

99062003

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه