هفته آموزش با سخنرانی های علمی متعدد در دانشکده دامپزشکی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

هفته آموزش با اجرای سخنرانی های متعددی از روز شنبه 11
تا چهارشنبه 15 اردیبهشت در دانشکده دامپزشکی برگزار شد.


در اولین روز این هفته که با نام آموزش،تولید، اشتغال و
توسعه پایدار نامگذاری شده بود، دکتر جواد خوش نگاه، دانشیار گروه علوم
درمانگاهی،بهداشت و پیشگیری بیماری های دامــــی به ایراد سخنرانی با عنوان "
روانشناسی صاحبان دام، حلقه گمشده در درمان"پرداخت و سپس دکتر جواد خدادادی، کارآفریــن
و دانش آموخته دکتری عمومی دانشکده دامپزشکی مشهد در خصوص کار آفرینی برای شرکت
کنندگان صحبت کرد. در پایان این برنامه دکتر غلامرضا محمدی، معاون آموزشی و فرهنگی
دانشکده از سخنرانان با تقدیم لوح تقدیر به عمل آورد.


برنامه های دومین روز این هفته با نام آموزش،اقتصاد،تقاضای اجتماعی با سخنرانی دکتر امیر سالاری،
استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان با عنوان " تقلبات تکان دهنده در
صنعت غـذا و روش های تشخیص آن" آغاز شد که در پایان سخنان ایشان از سوی دکتر
داور شاهسونی، مدیر گروه مربوطه مورد تقدیر قرار گرفت. در ادامه این نشست، بهراد
سرتیپ، مسوول انجمن علمی دانشکده دامپزشکی، ضمن گرامیداشت مقام معلم، نکاتی را در
رابطه با آموزش و تنگناهای آموزشی در این دانشکده مطرح کرد.


آموزش،مهارت و کارآفرینی عنوان سومین روز هفته آموزش بود که
در آغاز آن دکتر هادی محب علیان، استادیار گروه پاتوبیولوژی به ایراد سخنرانی با
عنوان" آفات آموزش دردانشگاه"پرداخت. همچنین رضا طرقی، دانشیار موسسه
تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی مشهد به عنوان سخنران دوم مراسم، مطالبی با عنوان
" بازار کار، فرصت ها و چالش ها" عنوان کرد که در پایان سخنرانان از سوی
دکتر غلامرضا هاشمی تبار، مدیر گروه پاتوبیولوژی تفدیر شدند. در ادامه برنامه این
روز، دانشجویان جامعه اسلامی دانشکده برای گرامیداشت روز معلم اقدام با پخش کلیپ و
نمایش عکس های قدیمی بعضی از اعضای هیأت علمی دانشکده، مسابقه ای را برای
دانشجویان حاضر در نشست برگزار کردند. چند تن از
اعضای هیأت علمی نیز با بیان خاطرات خود، یادمان روزهای
پیشین را در ذهن حاضران زنده کردند.


در چهارمین روز این هفته که به نام آموزش، سرمایه، اقتصاد
نام گذاری شده بود، دکتر امیر مقدم جعفری، استادیار گروه علـــوم پایـــه سخنانــی
پیرامـــون " روش های مطالعه آکادمیک و روش های تند خوانی " ارایه کرد و
سپس دکتر محسن فتحی نجفی، استادیار موسسه
تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی مشهد به سخنرانی با عنوان" بیوتکنولوژی و
اقتصاد دانش بنیان" پرداخت که در خاتمه توسط دکتر بهروز فتحی، مدیر گروه علوم پایه از
سخنرانان با اهدای لوح تقدیر شد.


در روز اختتامیه که به نام آموزش،فرهنگ کار، الگوی زندگی
نام گذاری شده بود، آیین نکوداشت دکتر امیر هوشنگ فلاح راد، دانشیار گروه علوم
درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماری های دامی که در پایان سال 1394 به مقام بازنشستگی
نایل شده بود و دکتر علی اسلامی چهره
ماندگار دامپزشکی کشور در سال 1385 برگزار شد. در این برنامه کلیپ اتو بیوگرافی دکتر
فلاح راد و دکتر اسلامی نمایش داده شد و سپس توسط رئیس و معاونان دانشکده دامپزشکی، مدیر کل دامپزشکی
خراسان و رئیس موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی مشهد با تقدیم لوح و هدایا از این اعضای هیأت علمی پیش کسوت تجلیل شد..image007n


.image009n


.image012n


.image011n

آخرین اخبار