هفتمین جلسه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

هفتمین جلسه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در روز سه‌شنبه 19 اسفند ماه 1399 برگزار شد. در این جلسه ضمن ارائه نتایج ارزیابی اثربخشی دانشکده‌ها (سال 1398)، گزارشی از وضعیت دانشجویان بین‌المللی دانشگاه ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.

99122003

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه