نوبت دهی مرداد ماه SEM-EDS

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع مراجعین محترم آزمایشگاه مرکزی می رساند پذیرش نمونه  SEMوEDS  در روز دوشنبه مورخ 4 مرداد 1400 ساعت 8 الی 10 صبح در مکان آزمایشگاه مرکزی، امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر است حداکثر درخواست زمان آنالیز برای هر مراجعه کننده   2 ساعت میباشد.                                                

شماره تماس پذیرش: 05138804394

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه